Disclaimer

De website ‘HuisartsvoorVluchteling.nl’ (hierna: HuisartsvoorVluchteling) is bedoeld als een digitale dienst (‘webservice of web-applicatie service’) om vluchtelingen uit de Oekraïne of Rusland die huisartsenzorg behoeven; en huisartsen / huisartspraktijken die aangegeven hebben deze zorg te willen verlenen, bij elkaar te kunnen laten komen. Dit, zoals nader omschreven op HuisartsvoorVluchteling. HuisartsvoorVluchteling ontwikkelt, verstrekt noch levert enigerlei vaccin of medicijn. HuisartsvoorVluchteling stelt geen medische diagnoses en voert geen behandeling uit of adviezen ten aanzien van (medische) behandelingen. HuisartsvoorVluchteling stelt zelf geen behandelplan op. HuisartsvoorVluchteling verwijst zelf niet en verleent ook geen zorg. Gebruikers van HuisartsvoorVluchteling kiezen zelf of zij naar een deelnemende -praktijk afreizen, en zijn voor deze keuze ook zelf verantwoordelijk. Huisartsvoorvluchteling verwijst voor inhoudelijke informatie over vergoeding van zorg en tolken naar informatie van derden. Voor zover mogelijk hebben samenstellers van de inhoud zich ervan vergewist dat dit betrouwbare bronnen zijn (zoals informatie direct afkomstig van websites van het CAK, een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert en het Nederlandse Huisartsen Genootschap). HuisartsvoorVluchteling is een ideëel en vrijwillig initiatief en ontvangt geen subsidie, geen vergoeding of andere financiële middelen, noch financiële begunstiging voor haar diensten.

HuisartsvoorVluchteling biedt mensen geen garantie voor het daadwerkelijk beschikbaar zijn van huisartsenzorg. HuisartsvoorVluchteling is geen medische organisatie, geen stichting noch een geregistreerd bedrijf. HuisartsvoorVluchteling is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten en/of daarmee samenhangende vorderingen ontstaan uit het afreizen naar potentiële aanbieders van een zorg via deze website. HuisartsvoorVluchteling is niet aansprakelijk voor het (toch) niet beschikbaar zijn van zorg of mogelijk daaruit voortvloeiende schade.

HuisartsvoorVluchteling verzamelt persoonlijke gegevens van de aanbieders van vaccins en gebruikers van de website en/of webapplicatie, zoals in de Privacy Policy omschreven.

Door de website of webapplicatie, en daaruit voortvloeiende services te gebruiken als aanbieder of als zoeker van zorg verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer en aanvaard u tevens de voorwaarden voor gebruik zoals verder omschreven in de Privacy Policy.